Menu

          เมื่อวันที่ 23 มิุถนายน 2563 โรงเรียนวัดโพธิ์มอบรางวัลแก่ "นักเรียนดีศรีวัดโพธิ์" ประจำปีการศึกษา 2562 ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ ดังนี้ 1) ด้านการเรียน เด็กหญิงธนันท์ชฎา โรจนชัยศักดิ์ 2) ด้านกิจกรรม เด็กหญิงปภาณิน พันชนัง และ 3) ด้านจิตอาสา นายธนากร ศรีทา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้งสามคน กองทุนภาคีอิสระ โดย คุณครูประทีป-คุณครูสมพร ภาคีอิสระ 

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Go to top