Menu
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน โดยการนำของนายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพุทไธสง โดยการนำของ พ.ต.อ.สมยศ ฟื้นชัยภูมิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทไธสง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ พนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลบ้านจาน ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดโพธิ์ บ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษาที่วัดโพธิ์ด้วย
 
Go to top