Menu

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์ เข้าร่วมการประชุม "ผอ.เขต พบเพื่อน" โดยนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกุล) อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top