Menu

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ และนางสาวชุติกานต์ จันไธสง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมวิ่งการกุศลบึงสระบัวมินิมาราธอน 2022 ครั้งที่ 1 จัดโดยเทศบาลตำบลพุทไธสง เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลพุทไธสง ณ ลานกีฬาแหล่งท่องเที่ยวบึงสระบัว ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top