Menu
          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.09 น. ฤกษ์งาม ยามดี พิธียกเสาเอกอาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ แบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง) 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) ก่อสร้างโดย หจก.โคกกรวดค้าไม้ จังหวัดนครราชสีมา เริ่มก่อสร้าง 15 มีนาคม 2564 สิ้นสุด 29 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลา 260 วัน งบประมาณ 3,640,000 บาท ภายใต้ละอองฝนอันชุ่มเย็นที่โปรยปรายตลอดเวลาที่ทำพิธี อบอุ่นด้วยความเมตตา ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุก ๆ ท่าน ช่วยให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
Go to top