Menu

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดโพธิ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 มอบใบประกาศแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดีเด่นประจำปี และในวันเดียวกันนี้คณะครูจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดโพธิ์ ได้นำนักเรียนที่จะเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มามอบตัวแก่โรงเรียนวัดโพธิ์ด้วย

ชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Go to top