Menu

          วันที่ 11 มีนาคม 2564 หจก.โคกกรวดค้าไม้ มาทำสัญญาสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการควบคุมงานสร้าง เพื่อวางแผนและทำข้อตกลงในการก่อสร้าง โดยมีนายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโพธิ์ และนายต่อศักดิ์ คำนึงผล วิศวกรชำนาญการ เทศบาลตำบลพุทไธสง ร่วมให้คำแนะนำในการดำเนินงาน

Go to top