Menu

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ และศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดโพธิ์ ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล "เจ้าพ่อ Charity Run 2020" สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จัดโดยเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

 

Go to top