Menu

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางปูชิดา หยาดไธสง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเขว้า อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมารายงานตัวในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการที่โรงเรียนวัดโพธิ์ "ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง"

 

Go to top