Menu

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดโพธิ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ มีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 172 คน ครูและบุคลากร จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 188 คน

ชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Go to top