Menu

          24 มกราคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.32 จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายสุคนธ์ แสนมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และคณะ มอบเครื่องกันหนาว สื่อการสอน และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์

Go to top