Menu
          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Go to top