Menu

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอพุทไธสง ประจำปี 2562 โดยนายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง เป็นประธานในพิธี ทอด ณ วัดโพธิ์ บ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top