Menu

          วันที่ 11 มกราคม 2562 นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยความร่วมมือของอำเภอพุทไธสงและโรงเรียนวัดโพธิ์

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

 

Go to top