Menu

http://news.thaipbs.or.th/content/268751

 วันเด็ก

ที่มา : http://www.myhora.com/ปฏิทิน/วันเด็ก.aspx

        ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือน หลังจากที่มีการจัดงานรื่นเริงปีใหม่แล้ว ต่อไปก็ต้องคราวที่เด็ก ๆ จะได้มีความสุขในวันของพวกเขาบ้าง เพราะทุกคนย่อมเคยผ่านชีวิตในวันเด็กมาแล้ว และอาจจะเคยผ่านกิจกรรมในวันเด็กมาด้วย เชื่อว่าหากคุณมีความสุขในวันเด็กอย่างไร ลูก ๆ หลาน ๆ ก็ต้องมีความสุขในวันเด็ก ของทุกๆปีแน่นอน ซึ่งแม้จะจัดเพียงปีละครั้ง แต่การที่เด็ก ๆ ได้มีวันหยุดแห่งความสุขของตัวเอง ย่อมทำให้เกิดผลดี และอาจเป็นแนวทางที่ชี้ให้พวกเขาเหล่านั้นเห็นสิ่งดี ๆ และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไปได้

ความหมายวันเด็ก

        เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ตั้งแต่แรกเกิดจนกว่าจะถึงอายุ 14 ปี ซึ่งคำนำที่ใช้เรียกก็คือ เด็กชาย, เด็กหญิง เป็นคำนำเรียกเด็ก ๆ ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่วันเด็กหมายถึงวันที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อเด็ก ๆ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความสุข

วันเด็กของประเทศไทย

        วันเด็กของประเทศไทยจะตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุก ซึ่งแต่ละปีเด็ก ๆ จะได้คำขวัญจากนายกรัฐมนตรีของไทย แต่ละปี คำขวัญวันเด็กก็จะแตกต่างกัน ก่อนหน้านั้นประเทศไทยมีการจัดงานวันเด็กครั้งแรกวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 โดยใช้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ของทุก ๆ ปี ต่อมาในปี พ.ศ.2506 วันเด็กแห่งชาติ ได้เปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2508 จนถึงปัจจุบัน

วันเด็กต่างประเทศ

        สมัยก่อนได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกี่ยวกับเด็กทำให้ องค์การสหประชาชาติทำให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และคิดว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ มากขึ้น ซึ่งทำให้หลายประเทศต่างยอมรับและในปี 2498 ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ ต่างก็จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของประเทศตนขึ้น โดยกำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ใช้จัดงานกิจกรรมวันเด็ก

        วันเด็กแห่งชาติที่ใช้จัดกิจกรรมจะไม่มีวันที่ตายตัว แต่จะใช้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุก ๆ ปี ในการจัดงานและจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีวันแห่งความสุขอีกหนึ่งวันเต็ม ๆ

ปฏิทินวันเด็ก

        วันเด็ก พ.ศ.2549 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2549 / วันเสาร์ แรม ๑ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีระกา
        วันเด็ก พ.ศ.2550 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2550 / วันเสาร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ
        วันเด็ก พ.ศ.2551 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2551 / วันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน
        วันเด็ก พ.ศ.2552 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2552 / วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด
        วันเด็ก พ.ศ.2553 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2553 / วันเสาร์ แรม ๙ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีฉลู
        วันเด็ก พ.ศ.2554 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2554 / วันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีขาล
        วันเด็ก พ.ศ.2555 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555 / วันเสาร์ แรม ๖ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีเถาะ
        วันเด็ก พ.ศ.2556 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2556 / วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะโรง
        วันเด็ก พ.ศ.2557 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557 / วันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะเส็ง
        วันเด็ก พ.ศ.2558 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558 / วันเสาร์ แรม ๖ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะเมีย
        วันเด็ก พ.ศ.2559 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 / วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม
        วันเด็ก พ.ศ.2560 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560 / วันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีวอก
        วันเด็ก พ.ศ.2561 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 / วันเสาร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีระกา

ประวัติวันเด็ก

        ทั่วโลกเริ่มฉลองงานวันเด็กแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2498 ตามความเห็นขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งทางประเทศไทยก็ได้รับข้อเสนอให้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเด็กๆ มากขึ้น อย่างที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ โดยนายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศได้ติดต่อผ่านมาทางกรม ประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และประเทศไทยก็ได้รับข้อเสนอและเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น
         ในที่สุดที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จึงได้นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการจากที่ประชุมให้มีจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาด ไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ซึ่งกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อนุมัติเงินส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด งาน จากการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
         ประเทศไทยมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ซึ่งต่อมาทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็ก แห่งชาติ และจัดติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ.2506 เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็ก เพราะในประเทศไทยเดือนตุลาคมยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมากเด็ก ๆ ไม่สะดวกในการมาร่วมงาน อีกอย่าง วันจันทร์เป็นวันทำงานของผู้ปกครอง ทำให้ไม่สามารถพาเด็ก ๆ ไปร่วมงานได้ และวันจันทร์เป็นวันที่มีการจราจรก็ติดขัดมาก ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือน มกราคม ซึ่งมีความเหมาะสมและสะดวกสบายขึ้น
         ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ จึงได้ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา งานวันเด็กแห่งชาติได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน พ.ศ.2508 จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมที่นิยมทำในวันเด็ก

        การจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติของแต่ละประเทศ ได้ยึดหลักการให้ความสำคัญแก่ โดยเปิดสถานที่ราชการที่สำคัญเช่น รัฐสภา พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ให้เด็ก ๆได้เข้าชมและศึกษา บางแห่งจัดการการแสดงต่างๆ แสดงมหรสพ มีการแจกอาหาร แข่งขันเกม แจกของขวัญ ฯลฯ ซึ่งตามสถานศึกษาก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันทั่วประเทศ รวมถึงการที่ผู้ปกครองได้พาเด็กๆท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง ซึ่งแต่ละที่จะกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆนั่นเอง
        รัฐสภา
         เพราะรัฐสภาเป็นที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ผู้ซึ่งทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง ทุกๆปี จะได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กๆอย่างมาก เพราะจะเปิดให้เด็กๆ ได้เข้าไปนั่งเก้าอี้นายกทางสำนักงานเลขาธิการทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ร่วมมือจัด งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ อย่างการเปิด หอแห่งความหวัง เพื่อให้เด็ก ๆ มีโอกาสได้แสดงความเห็นเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย พร้อมกิจกรรมเวทีดนตรีและการแสดง โดยมีศิลปิน ดารานักแสดงร่วมให้ความสุขแก่เด็ก มีการจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมของรางวัลจำนวนมากเพื่อให้เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกและรับของรางวัล
        ท้องฟ้าจำลอง
         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ที่มักจะมีเด็ก ๆ ไปเที่ยวเป็นประจำทุกปี เพราะเป็นสถานที่จำลอง โลก และดวงดาวต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นที่ท้องฟ้าจำลอง โดยแต่ละปีจะเน้นธีมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อสร้างความหลากหลาย ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ ที่ไปร่วมงาน
         สวนสัตว์
         เป็นอีกหนึ่งสถานที่ แม้จะไม่ได้มีการจัดงานเหมือนที่อื่น ๆ หรือ แต่การที่ผู้ปกครองได้พาเด็ก ๆ มาเที่ยวสวนสัตว์เพื่อเปิดหูเปิดตา ได้ชมสารพัดสัตว์ในวันเด็ก ทำให้ได้เห็นโลกกว้างขึ้น ได้เห็นสัตว์ของจริง นอกจากนี้ยังมีการแสดงสัตว์แสนรู้ ที่จะสร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ จะมีกิจกรรมที่ทำเพื่อเด็ก ๆ ทุก ๆ ปี อย่าง การประปานครหลวงภายในงานมีการละเล่นสนุกสนาน เกมชิงรางวัลมากมาย เปิดเวทีให้เด็ก ๆ แสดงความสามารถด้านการร้องเพลงกับวงดนตรี พร้อมบริการอาหาร และเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ส่วนใครที่ชอบศิลปะหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก็เชิญชวนเด็ก ๆ มาร่วมท่องโลกศิลปะไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์วันเด็กสไตล์หอศิลปกรุงเทพฯ ส่วนพิพิธภัณฑ์เด็ก เป็นศูนย์กิจกรรมที่ใหญ่มากสำหรับเด็ก ๆ ภายในจะมีถ้ำไดโนเสาร์ให้เด็กๆได้เรียนรู้สัตว์ในดึกดำบรรพ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และความไฮเทคต่างๆ ทำให้เด็ก ๆ ได้เพลิดเพลินกันในวันเด็กของทุกปี
         การที่เด็ก ๆ ได้มีโอกาสออกไปร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กกับเพื่อน ๆ โดยมีผู้ปกครองพาไป ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะการทำกิจกรรมวันเด็ก เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับคนอื่น ๆ ให้รู้จัก การให้อภัย การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน และความรับผิดชอบ ซึ่งส่วนใหญ่พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอว่าอยากให้ลูกทุกคนเป็นเด็กดี แต่ก็ยังมีเด็กอีกหลาย ๆ คนที่เป็นเด็กดื้อและไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ หน้าที่ของเด็กดีมีอะไรบ้างและอะไรที่ไม่ควรทำบ้าง

แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก

         เพราะการให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ เป็นสิ่งที่ดี การปลูกฝังให้เป็นคนดี ด้วยการนำเสนอและสนับสนุนให้ทำแต่สิ่งดี ๆ ตั้งแต่เด็ก ๆ ทำให้พวกเขารักที่จะเรียนรู้ และจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดดี และทำดีต่อไป
         ให้เด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
         การที่เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นทุกปี จะทำให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี และมีผู้ปกครองที่ดีเป็นแบบอย่าง การได้ทำกิจกรรมร่วมกัน หรือพาเด็ก ๆ ไปทำกิจกรรมข้างนอก ได้เห็นมุมมองโลกที่กว้างขึ้น อาจจะทำให้เด็ก ๆ มีความคิดที่ดีขึ้น และมีความสุขที่ได้ทำอะไรดี ๆ ในวันของพวกเขา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ควรจะสนับสนุน ให้ออกไปเจอเพื่อนๆ และร่วมทำกิจกรรม ดีกว่า
         รู้ถึงความสำคัญของตน
         การที่รัฐบาลได้จัดให้มี การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศ ได้รู้ถึงบทบาทและความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม และมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งการได้ออกไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะทำให้เด็ก ๆ มีความกล้าแสดงออก และเข้าสังคมใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นใจ และรู้จักเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ซึ่งจะแสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อไปเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่
         แนวทางสร้างเด็กดี
         พ่อแม่ควรแสดงความรักต่อลูก เพื่อพัฒนาให้ลูกมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เด็กทุกคนต้องการเป็นบุคคลสำคัญอยากให้พ่อแม่รัก พ่อแม่ชม การเริ่มจากทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อตัวเองเป็นพื้นฐาน จะมีผลต่อการมองเห็นคุณค่าในตนเองของลูกด้วย เพราะพ่อแม่ที่เห็นคุณค่าในตนเองจะส่งผ่านความรู้สึกนี้ให้กับลูก ๆ ของพวกเขา ทั้งพ่อและแม่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของลูก ให้ลูก ๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และควรกล่าวชมเชยเด็กเมื่อพวกเขาทำเสร็จเรียบร้อย แม้จะเป็นงานเพียงเล็กน้อยก็ตามคำชมเชยเป็นเสมือนสิ่งที่ช่วยผลักดันให้เขา รู้จักพึ่งตนเองในเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำคัญมากขึ้นและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
         เด็กต้องการความรัก การที่พ่อแม่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูก เช่น การสัมผัส การโอบกอด การบอกรักลูกๆทำให้เด็ก ๆ มีความมั่นคงในชีวิต และจะสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะรัก ห่วงใยในผู้อื่นเช่นเดียวกัน ธรรมชาติส่วนลึกที่สุดของมนุษย์คือความปรารถนาให้ผู้อื่นยอมรับ พ่อแม่ควรกล่าวชมเชยเด็ก หรือเมื่อเขาทำความดีและแสดงความมีน้ำใจ หรือเมื่อพวกเขาริเริ่มทำสิ่งที่มีคุณค่าด้วยตนเอง

Go to top