Menu
Vinaora Nivo Slider

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

           เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดโพธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 "สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Go to top