Menu
Vinaora Nivo Slider

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดโพธิ์ต้อนรับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน นางสาวกตัญญา โพธิขำ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม และโรงเรียนวัดชายอรัญ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรจากโรงเรียนข้างต้น ให้เกียรติเดินทางไปส่งนางสาวกตัญญา โพธิขำ ในครั้งนี้ด้วย

Go to top