Menu
Vinaora Nivo Slider

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดโพธิ์ จัดกิจกรรมวันวชิรวุธ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมท้้งสิ้น 159 คน หลังจากเสร็จพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี ได้บำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดโพธิ์

Go to top