Menu
Vinaora Nivo Slider

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

          โรงเรียนวัดโพธิ์จัดกิจกรรมตามโครงการพิชิตพุง พิชิตอ้วน ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดกิจกรรมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top