Menu
Vinaora Nivo Slider

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

          วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดโพธิ์ร่วมกับศูนย์เด็กเล็กวัดโพธิ์ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ โดยนายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโพธิ์เป็นประธานในการจัดงาน ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ไปร่วมงานและช่วยให้งานสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

Go to top