Menu
Vinaora Nivo Slider

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

          วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดโพธิ์นำนักเรียน ครู และบุคลากร ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นและจิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Go to top