Menu
Vinaora Nivo Slider

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

          วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดโพธิ์จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยคุณรอง จุนถิระพงศ์ และคุณอดิเทพ จิตจำนง นำเครื่องลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไปติดตั้งให้นักเรียนลงคะแนนเสียง ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์

 

Go to top